• December 11, 2021
  • 6:00 pm
  • Downtown Frankston Park

Tis the Season!!  Come enjoy the Christmas lights & fun of Downtown Frankston & get your picture taken with Santa.